Χρήσιμοι Σύνδεσμοι			Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
			Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
			Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)

	Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810371023